KOBKY

 

POSLEDNÉ VOĽNÉ KOBKY

označenie podlažie popis výmera v m2 cena s DPH dostupnosť

 

označenie podlažie popis výmera v m2 cena s DPH dostupnosť
K1 PP kobka 5,61 m2 - Predaný
K2 PP kobka 2,66 m2 - Predaný
K3 PP kobka 5,45 m2 - Predaný
K15 PP kobka 6,21 m2 - Predaný
K24 PP kobka 1,48 m2 - Predaný
K25 PP kobka 2,77 m2 - Predaný
K26 PP kobka 5,70 m2 - Predaný
K34 12 kobka 1,73 m2 - Predaný
K42 2 kobka 4,07 m2 - Predaný
K43 2 kobka 2,51 m2 - Predaný
K44 2 kobka 2,51 m2 - Predaný
K45 2 kobka 2,51 m2 - Predaný
K46 2 kobka 2,51 m2 - Predaný
K47 2 kobka 2,47 m2 - Predaný
K48 2 kobka 2,47 m2 - Predaný
K49 2 kobka 2,47 m2 - Predaný
K50 2 kobka 2,53 m2 - Predaný
K51 2 kobka 5,09 m2 - Predaný
K52 2 kobka 3,01 m2 - Predaný
K53 2 kobka 2,78 m2 - Predaný
K54 2 kobka 3,01 m2 - Predaný
K55 2 kobka 3,01 m2 - Predaný
K57 2 kobka 2,52 m2 - Predaný
K61 2 kobka 2,21 m2 - Predaný
K62 2 kobka 2,21 m2 - Predaný
K63 2 kobka 2,21 m2 - Predaný
K64 2 kobka 2,29 m2 - Predaný
K65 2 kobka 2,29 m2 - Predaný
K66 2 kobka 2,21 m2 - Predaný
K67 2 kobka 2,21 m2 - Predaný
K68 3 kobka 4,07 m2 - Predaný
K69 3 kobka 2,51 m2 - Predaný
K70 3 kobka 2,51 m2 - Predaný
K71 3 kobka 2,51 m2 - Predaný
K72 3 kobka 2,51 m2 - Predaný
K73 3 kobka 2,47 m2 - Predaný
K74 3 kobka 2,47 m2 - Predaný
K75 3 kobka 2,47 m2 - Predaný
K76 3 kobka 2,53 m2 - Predaný
K77 3 kobka 5,09 m2 - Predaný
K78 3 kobka 3,01 m2 - Predaný
K79 3 kobka 2,78 m2 - Predaný
K80 3 kobka 3,01 m2 - Predaný
K81 3 kobka 3,01 m2 - Predaný
K83 3 kobka 2,00 m2 - Predaný
K86 3 kobka 2,68 m2 - Predaný
K87 3 kobka 2,21 m2 - Predaný
K88 3 kobka 2,21 m2 - Predaný
K89 3 kobka 2,29 m2 - Predaný
K90 3 kobka 2,29 m2 - Predaný
K91 3 kobka 2,29 m2 - Predaný
K92 3 kobka 2,21 m2 - Predaný
K93 3 kobka 2,21 m2 - Predaný
K94 3 kobka 1,75 m2 - Predaný
K95 3 kobka 1,75 m2 - Predaný
K96 3 kobka 1,75 m2 - Predaný
K97 3 kobka 1,75 m2 - Predaný
K98 3 kobka 1,75 m2 - Predaný
K99 3 kobka 2,56 m2 - Predaný
K100 4 kobka priradená k bytu 1,91 m2 - Predaný
K101 4 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K102 4 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K103 4 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K104 4 kobka 2,51 m2 - Predaný
K105 4 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K106 4 kobka 4,07 m2 - Predaný
K107 4 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K108 4 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K109 4 kobka 2,51 m2 - Predaný
K110 4 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K111 4 kobka 4,07 m2 - Predaný
K112 4 kobka 2,51 m2 - Predaný
K113 4 kobka 2,51 m2 - Predaný
K114 4 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K115 4 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K116 4 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K117 4 kobka 2,53 m2 - Predaný
K118 4 kobka 2,87 m2 - Predaný
K119 4 kobka 3,01 m2 - Predaný
K120 4 kobka 5,09 m2 - Predaný
K121 4 kobka 3,01 m2 - Predaný
K122 4 kobka 2,87 m2 - Predaný
K123 4 kobka 2,64 m2 - Predaný
K124 4 kobka 3,01 m2 - Predaný
K125 4 kobka 5,09 m2 - Predaný
K126 4 kobka 3,01 m2 - Predaný
K127 4 kobka 2,87 m2 - Predaný
K128 4 kobka 1,30 m2 - Predaný
K129 4 kobka 2,68 m2 - Predaný
K130 4 kobka 2,21 m2 - Predaný
K131 4 kobka 2,21 m2 - Predaný
K132 4 kobka 2,21 m2 - Predaný
K133 4 kobka 2,29 m2 - Predaný
K134 4 kobka 2,29 m2 - Predaný
K135 4 kobka 2,21 m2 - Predaný
K136 4 kobka 2,21 m2 - Predaný
K137 4 kobka 2,29 m2 - Predaný
K138 4 kobka 2,29 m2 - Predaný
K143 5 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K144 5 kobka 2,51 m2 - Predaný
K145 5 kobka 4,07 m2 - Predaný
K146 5 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K147 5 kobka 2,51 m2 - Predaný
K148 5 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K149 5 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K150 5 kobka 4,07 m2 - Predaný
K151 5 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K152 5 kobka priradená k bytu 2,51 m2 - Predaný
K153 5 kobka 2,47 m2 - Predaný
K157 5 kobka 2,87 m2 - Predaný
K158 5 kobka 3,01 m2 - Predaný
K159 5 kobka 5,09 m2 - Predaný
K160 5 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K161 5 kobka 2,87 m2 - Predaný
K162 5 kobka priradená k bytu 2,64 m2 - Predaný
K163 5 kobka 3,01 m2 - Predaný
K164 5 kobka 5,09 m2 - Predaný
K165 5 kobka 3,01 m2 - Predaný
K166 5 kobka 2,87 m2 - Predaný
K167 5 kobka priradená k bytu 1,30 m2 - Predaný
K168 5 kobka 2,68 m2 - Predaný
K169 5 kobka 2,21 m2 - Predaný
K170 5 kobka 2,21 m2 - Predaný
K171 5 kobka 2,21 m2 - Predaný
K172 5 kobka 2,29 m2 - Predaný
K173 5 kobka 2,29 m2 - Predaný
K174 5 kobka 2,21 m2 - Predaný
K175 5 kobka 2,21 m2 - Predaný
K176 5 kobka 2,29 m2 - Predaný
K177 5 kobka 2,29 m2 - Predaný
K178 6 kobka 1,91 m2 - Predaný
K179 6 kobka 2,47 m2 - Predaný
K180 6 kobka 2,47 m2 - Predaný
K181 6 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K182 6 kobka priradená k bytu 2,64 m2 - Predaný
K183 6 kobka 3,01 m2 - Predaný
K184 6 kobka 5,09 m2 - Predaný
K185 6 kobka 3,01 m2 - Predaný
K186 6 kobka 2,87 m2 - Predaný
K187 6 kobka 2,47 m2 - Predaný
K188 6 kobka 2,47 m2 - Predaný
K189 6 kobka 2,47 m2 - Predaný
K190 6 kobka priradená k bytu 2,53 m2 - Predaný
K191 6 kobka 1,22 m2 - Predaný
K192 6 kobka 2,68 m2 - Predaný
K193 6 kobka 2,21 m2 - Predaný
K194 6 kobka 2,21 m2 - Predaný
K195 6 kobka 2,21 m2 - Predaný
K196 6 kobka 2,29 m2 - Predaný
K197 6 kobka 2,29 m2 - Predaný
K198 6 kobka 2,21 m2 - Predaný
K199 6 kobka 2,21 m2 - Predaný
K200 6 kobka 2,29 m2 - Predaný
K201 6 kobka 2,29 m2 - Predaný
K202 7 kobka priradená k bytu 1,91 m2 - Predaný
K203 7 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K204 7 kobka 2,47 m2 - Predaný
K205 7 kobka 2,47 m2 - Predaný
K206 7 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K207 7 kobka priradená k bytu 2,47 m2 - Predaný
K208 7 kobka 2,47 m2 - Predaný
K209 7 kobka 2,53 m2 - Predaný
K210 7 kobka 2,87 m2 - Predaný
K211 7 kobka 3,01 m2 - Predaný
K212 7 kobka 5,09 m2 - Predaný
K213 7 kobka 3,01 m2 - Predaný
K214 7 kobka 2,87 m2 - Predaný
K215 7 kobka 2,64 m2 - Predaný
K216 7 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K217 7 kobka 5,09 m2 - Predaný
K218 7 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K219 7 kobka 2,87 m2 - Predaný
K228 8 kobka 2,87 m2 - Predaný
K229 8 kobka 3,01 m2 - Predaný
K230 8 kobka 5,09 m2 - Predaný
K231 8 kobka 3,01 m2 - Predaný
K232 8 kobka 2,87 m2 - Predaný
K233 8 kobka 2,64 m2 - Predaný
K234 8 kobka 3,01 m2 - Predaný
K235 8 kobka 5,09 m2 - Predaný
K236 8 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K237 8 kobka 2,87 m2 - Predaný
K238 9 kobka 1,91 m2 - Predaný
K239 9 kobka 2,47 m2 - Predaný
K240 9 kobka 2,47 m2 - Predaný
K241 9 kobka 2,47 m2 - Predaný
K246 9 kobka 2,87 m2 - Predaný
K247 9 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K248 9 kobka 5,09 m2 - Predaný
K249 9 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K250 9 kobka priradená k bytu 2,87 m2 - Predaný
K251 9 kobka 2,64 m2 - Predaný
K252 9 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K253 9 kobka 5,09 m2 - Predaný
K254 9 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K255 9 kobka 2,87 m2 - Predaný
K260 10 kobka 2,47 m2 - Predaný
K261 10 kobka 2,47 m2 - Predaný
K262 10 kobka 2,47 m2 - Predaný
K263 10 kobka 2,53 m2 - Predaný
K264 10 kobka 2,87 m2 - Predaný
K265 10 kobka 3,01 m2 - Predaný
K266 10 kobka 5,09 m2 - Predaný
K267 10 kobka 3,01 m2 - Predaný
K268 10 kobka priradená k bytu 2,87 m2 - Predaný
K269 10 kobka 2,64 m2 - Predaný
K270 10 kobka 3,01 m2 - Predaný
K271 10 kobka 5,09 m2 - Predaný
K272 10 kobka 3,01 m2 - Predaný
K273 10 kobka 2,87 m2 - Predaný
K275 11 kobka 2,47 m2 - Predaný
K276 11 kobka 2,47 m2 - Predaný
K277 11 kobka 2,47 m2 - Predaný
K278 11 kobka 2,47 m2 - Predaný
K279 11 kobka 2,47 m2 - Predaný
K280 11 kobka 2,47 m2 - Predaný
K281 11 kobka 2,53 m2 - Predaný
K282 11 kobka 2,87 m2 - Predaný
K283 11 kobka 3,01 m2 - Predaný
K284 11 kobka 4,07 m2 - Predaný
K285 11 kobka 3,01 m2 - Predaný
K286 11 kobka 2,87 m2 - Predaný
K287 11 kobka 2,64 m2 - Predaný
K288 11 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K289 11 kobka 5,09 m2 - Predaný
K290 11 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K291 11 kobka 2,87 m2 - Predaný
K292 6 kobka priradená k bytu 2,87 m2 - Predaný
K293 6 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K294 6 kobka priradená k bytu 3,01 m2 - Predaný
K295 6 kobka priradená k bytu 2,87 m2 - Predaný