KOBKY

 

označenie podlažie popis výmera v m2 cena s DPH dostupnosť
K1 PP Kobka 5,61 m2 - Predaný
K2 PP Kobka 2,66 m2 - Predaný
K3 PP Kobka 5,45 m2 - Predaný
K15 PP Kobka 6,21 m2 - Predaný
K24 PP Kobka 1,48 m2 - Predaný
K25 PP Kobka 2,77 m2 - Rezervovaný
K26 PP Kobka 5,70 m2 - Predaný
K34 12 Kobka 1,73 m2 - Predaný
K42 2 Kobka 4,07 m2 - Predaný
K43 2 Kobka 2,51 m2 - Predaný
K44 2 Kobka 2,51 m2 - Predaný
K45 2 Kobka 2,51 m2 - Predaný
K46 2 Kobka 2,51 m2 - Predaný
K47 2 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K48 2 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K49 2 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K50 2 Kobka 2,53 m2 - Predaný
K51 2 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K52 2 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K53 2 Kobka 2,78 m2 - Predaný
K54 2 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K55 2 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K57 2 Kobka 2,52 m2 - Predaný
K61 2 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K62 2 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K63 2 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K64 2 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K65 2 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K66 2 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K67 2 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K68 3 Kobka 4,07 m2 4 884 € volný
K69 3 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K70 3 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K71 3 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K72 3 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K73 3 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K74 3 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K75 3 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K76 3 Kobka 2,53 m2 - Predaný
K77 3 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K78 3 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K79 3 Kobka 2,78 m2 - Predaný
K80 3 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K81 3 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K83 3 Kobka 2,00 m2 - Predaný
K86 3 Kobka 2,68 m2 3 216 € volný
K87 3 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K88 3 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K89 3 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K90 3 Kobka 2,29 m2 2 748 € volný
K91 3 Kobka 2,29 m2 2 748 € volný
K92 3 Kobka 2,21 m2 2 652 € volný
K93 3 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K94 3 Kobka 1,75 m2 - Rezervovaný
K95 3 Kobka 1,75 m2 2 100 € volný
K96 3 Kobka 1,75 m2 2 100 € volný
K97 3 Kobka 1,75 m2 - Predaný
K98 3 Kobka 1,75 m2 - Predaný
K99 3 Kobka 2,56 m2 3 072 € volný
K100 4 Kobka 1,91 m2 2 292 € volný
K101 4 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K102 4 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K103 4 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K104 4 Kobka 2,51 m2 - Predaný
K105 4 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K106 4 Kobka 4,07 m2 4 884 € volný
K107 4 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K108 4 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K109 4 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K110 4 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K111 4 Kobka 4,07 m2 4 884 € volný
K112 4 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K113 4 Kobka 2,51 m2 - Predaný
K114 4 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K115 4 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K116 4 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K117 4 Kobka 2,53 m2 3 036 € volný
K118 4 Kobka 2,87 m2 3 444 € volný
K119 4 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K120 4 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K121 4 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K122 4 Kobka 2,87 m2 3 444 € volný
K123 4 Kobka 2,64 m2 - Predaný
K124 4 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K125 4 Kobka 5,09 m2 - Predaný
K126 4 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K127 4 Kobka 2,87 m2 3 444 € volný
K128 4 Kobka 1,30 m2 2 244 € volný
K129 4 Kobka 2,68 m2 3 216 € volný
K130 4 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K131 4 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K132 4 Kobka 2,21 m2 2 652 € volný
K133 4 Kobka 2,29 m2 2 748 € volný
K134 4 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K135 4 Kobka 2,21 m2 2 652 € volný
K136 4 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K137 4 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K138 4 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K143 5 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K144 5 Kobka 2,51 m2 - Predaný
K145 5 Kobka 4,07 m2 4 884 € volný
K146 5 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K147 5 Kobka 2,51 m2 - Predaný
K148 5 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K149 5 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K150 5 Kobka 4,07 m2 4 884 € volný
K151 5 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K152 5 Kobka 2,51 m2 3 012 € volný
K153 5 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K157 5 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K158 5 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K159 5 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K160 5 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K161 5 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K162 5 Kobka 2,64 m2 3 168 € volný
K163 5 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K164 5 Kobka 5,09 m2 - Rezervovaný
K165 5 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K166 5 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K167 5 Kobka 1,30 m2 2 244 € volný
K168 5 Kobka 2,68 m2 3 216 € volný
K169 5 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K170 5 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K171 5 Kobka 2,21 m2 2 652 € volný
K172 5 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K173 5 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K174 5 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K175 5 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K176 5 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K177 5 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K178 6 Kobka 1,91 m2 - Predaný
K179 6 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K180 6 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K181 6 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K182 6 Kobka 2,64 m2 3 168 € volný
K183 6 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K184 6 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K185 6 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K186 6 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K187 6 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K188 6 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K189 6 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K190 6 Kobka 2,53 m2 3 036 € volný
K191 6 Kobka 1,22 m2 2 244 € volný
K192 6 Kobka 2,68 m2 - Predaný
K193 6 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K194 6 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K195 6 Kobka 2,21 m2 - Predaný
K196 6 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K197 6 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K198 6 Kobka 2,21 m2 2 652 € volný
K199 6 Kobka 2,21 m2 2 652 € volný
K200 6 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K201 6 Kobka 2,29 m2 - Predaný
K202 7 Kobka 1,91 m2 2 292 € volný
K203 7 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K204 7 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K205 7 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K206 7 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K207 7 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K208 7 Kobka 2,47 m2 2 964 € volný
K209 7 Kobka 2,53 m2 - Predaný
K210 7 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K211 7 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K212 7 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K213 7 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K214 7 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K215 7 Kobka 2,64 m2 - Predaný
K216 7 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K217 7 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K218 7 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K219 7 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K228 8 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K229 8 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K230 8 Kobka 5,09 m2 - Predaný
K231 8 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K232 8 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K233 8 Kobka 2,64 m2 - Predaný
K234 8 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K235 8 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K236 8 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K237 8 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K238 9 Kobka 1,91 m2 2 292 € volný
K239 9 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K240 9 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K241 9 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K246 9 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K247 9 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K248 9 Kobka 5,09 m2 - Predaný
K249 9 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K250 9 Kobka 2,87 m2 3 444 € volný
K251 9 Kobka 2,64 m2 - Predaný
K252 9 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K253 9 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K254 9 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K255 9 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K260 10 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K261 10 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K262 10 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K263 10 Kobka 2,53 m2 - Predaný
K264 10 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K265 10 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K266 10 Kobka 5,09 m2 - Predaný
K267 10 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K268 10 Kobka 2,87 m2 3 444 € volný
K269 10 Kobka 2,64 m2 - Predaný
K270 10 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K271 10 Kobka 5,09 m2 6 108 € volný
K272 10 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K273 10 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K274 11 Kobka 1,91 m2 - Predaný
K275 11 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K276 11 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K277 11 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K278 11 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K279 11 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K280 11 Kobka 2,47 m2 - Predaný
K281 11 Kobka 2,53 m2 - Predaný
K282 11 Kobka 2,87 m2 3 444 € volný
K283 11 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K284 11 Kobka 4,07 m2 6 108 € volný
K285 11 Kobka 3,01 m2 - Predaný
K286 11 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K287 11 Kobka 2,64 m2 - Rezervovaný
K288 11 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K289 11 Kobka 5,09 m2 - Rezervovaný
K290 11 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K291 11 Kobka 2,87 m2 - Predaný
K292 6 Kobka 2,87 m2 3 444 € volný
K293 6 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K294 6 Kobka 3,01 m2 3 612 € volný
K295 6 Kobka 2,87 m2 3 444 € volný