- podlažie    0. podlažie   

1.
Späť na model
Blok B
Blok A